پورتال آموزش های کاربردی

کوکی‌ها باید در مرورگر شما فعال باشند

برای اولین بار به این صفحه آمده‌اید؟

به پورتال آموزش‌های کاربردی دانشکده مدیریت خوش آمدید!

این پورتال با هدف دسترسی هر چه بهتر و سریعتر دانش‌پذیران دوره‌های MBA و DBA تخصصی مرکز آموزش‌های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به محتوای دروس هر یک از دوره‌ها در اختیار دانش‌پذیران می‌باشد.