پورتال آموزش های کاربردی

کوکی‌ها باید در مرورگر شما فعال باشند
به پورتال آموزش‌های کاربردی دانشکده مدیریت خوش آمدید!
این پورتال با هدف دسترسی هر چه بهتر و سریعتر دانش‌پذیران دوره‌های MBA و DBA تخصصی مرکز آموزش‌های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به محتوای دروس هر یک از دوره‌ها در اختیار دانش‌پذیران می‌باشد.